EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Katalozi pitanja za eksternu maturu za osnovne i srednje škole

29. mart 2017 11:00 by Administrator in

U proteklom periodu na nivou Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo pokrenute su aktivnosti na izradi kataloga pitanja za eksternu maturu – posebno za osnovnu i posebno za srednju školu iz nastavnih predmeta iz kojih se polaže eksterna matura – Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Engleski jezik, Njemački jezik i Matematika.

Za osnovnu školu je pripremljen po jedan katalog pitanja za svaki nastavni predmet, dok su za srednju školu pripremljeni katalozi pitanja za gimnaziju, za srednje škole za stručno obrazovanje i obuku (u četverogodišnjem trajanju) i srednje škole za stručno obrazovanje i obuku (modularni program), odnosno nivoi A, B i C.

Katalozi pitanja predstavljaju dodatno sredstvo za kvalitetniju pripremu učenika za polaganje eksterne mature u osnovnoj školi, kao i za polaganje probne eksterne mature u srednjoj školi.

Ističemo da se pitanja iz kataloga neće nalaziti u testovima za eksternu maturu.

 

Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo

 

 

Dodaj komentar