EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Pomoć i podrška

Informacije o eksternoj maturi možete pronaći u pisanom obliku na zvaničnim web stranicama Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ili putem službi za podršku korisnicima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

 

Za probleme tehničke prirode, kao i za pojašnjenja o načinu korištenja Informacionog sistema za podršku upravljanju eksterne mature Kantona Sarajevo EMIS.MATURA, obratite se službi za podršku (Help Desk) Univerziteskog tele-informatičkog centra UTIC.

 


Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Kantona Sarajevo

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića br. 1.
Tel: +387(0)33 562-128
Fax: +387(0)33 562-218
mail: mon@mon.ks.gov.ba


Univerzitetski tele-informatički centar UTIC
Adresa: Zmaja od Bosne br. 8 (Objekat 33)
tel.:  387 33 560 - 240
faks:  387 33 213 - 773
mail: matura@emis.edu.ba


Za više informacija, posjetite nas na Facebook-u!