EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Pitanja i odgovori

Zašto se polaže eksterna matura?

Članom 25. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo i Koncepcijom devetogodišnje osnovne škole je utvrđena obaveza polaganja eksterne mature na kraju devetog razreda osnovne škole.

Koji se ispiti polažu na eksternoj maturi?

Eksterna matura sastoji se od dva dijela - obaveznog i izbornog. Svi učenici 9. razreda osnovne škole će polagati maturu iz tri obavezna predmeta: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, matematika, strani jezik (Engleski, Njemački, Francuski ili Arapski jezik). Pored tri navedena predmeta, učenicima se ostavlja mogućnost izbora još dva nastavna predmeta iz kojih će polagati maturu, u okviru dvije grupe predmeta - I grupa: Historija i Geografija; II grupa: Fizika. Hemija Biologija.

Polažu li eksternu maturu i učenici s posebnim potrebama?

I učenici s posebnim potrebama također imaju mogućnost polagati eksternu maturu. Za njih su svi ispiti isti, sva su pitanja ista, samo što oni imaju pravo na prilagodbu ispitne tehnologije. Važno je da se takvi učenici jave ispitnom koordinatoru, odnosno da nastavnici upute učenika s teškoćama ispitnom koordinatoru. Ispitni će koordinator upoznati učenika s načinom polaganja ispita i onim što je potrebno učiniti kako bi učenik ostvario svoja prava.

Koliko ispita učenik može polagati u jednom danu?

U jednom danu kandidat može polagati najviše dva ispita.

Za šta nam služe ispitni katalozi?

Ispitni katalozi mogu poslužiti kao velika pomoć u pripremi za eksternu maturu. Oni predstavljaju svo gradivo koje ulazi u eksternu maturu odnosno teme koje se mogu pojaviti kao ispitna pitanja na ispitima eksterne mature, a isto tako sadrže i ogledne primjerke samih ispita eksterne mature.

Kada se polaže eksterna matura?

Eksterna matura u cijelom Kantonu Sarajevo provodi na isti dan, u isto vrijeme te pod jednakim uslovima i kriterijima za sve učenike. Način organizicije i provođenja eksterne mature je strogo definisan te ne dopušta neprimjereno ponašanje.

Ko provodi eksternu maturu?

Eksternu maturu u saradnji sa osnovnim školama, provodi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Klikni za kontakt.

Dobija li učenik  dokumenat o položenoj eksternoj maturi?

O uspješno položenoj eksternoj maturi učeniku se izdaje uvjerenje.