EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Rezultati mature za 2014/15.

 

Eksterna matura 2014/15. u osnovnim školama Kantona Sarajevo se odvijala tokom tri dana, u periodu od 15.06.2015 do 17.06.2015.

Pokazatelji ostvarenih bodova na eksternoj maturi 2014/15. su pokazali da su u najvećem broju komplementarni sa ostvarenim rezultatima učenika u učenju na kraju svog devetogodišnjeg obrazovanja.

Rezultati ostvareni na eksternoj maturi se uvažavaju sa 30% potrebnih kriterija prilikom upisa novih učenika u srednje škole Kantona Sarajevo i zamjenjuju prijemne ispite koji su postojali u prijašnjem periodu.