EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Pravilnik o polaganju mature

Eksterna matura se polaže s ciljem objektivnijeg vrednovanja i ocjenjivanja pod jednakim uslovina i na isti način za sve učenike osnovnih škola u Kantonu Sarajevo.

Ispiti državne mature se pripremaju i polažu prema strogo određenoj proceduri i propisanim pravilima.

Na ovom dijelu portala možete pročitati sve detalje o prijavi na ispite eksterne mature, rokovima, kako se pripremiti za eksternu maturu, ko sve učestvuje u procesu povođenja eksterne mature i sl.

 Kliknite na donji link za pregled i download Pravilnika o polaganju eksterne mature u Kantonu Sarajevo:

 

  PRAVILNIK o polaganju eksterne mature 26.11.2013. pdf (432 KB)

  PRAVILNIK o izmjenama pravilnika o polaganju eksterne mature 04.02.2016. pdf (453,46 kb)