EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Ispitni katalozi 2012/13

5. mart 2013 15:13 by Mersida Karačić in Katalozi

Ispitni katalozi su dokumenti u kojima se detaljno objašnjava šta će se ispitivati na eksternoj maturi, na koji način, kako izgledaju ispitna pitanja te koji pribor učenici smiju koristiti. Za svaki nastavni predmet koji se ispituje na ispitima eksterne mature postoji posebni ispitni katalog.

Na kraju svakoga ispitnog kataloga nalazi se primjer ispita kakav će se pisati na eksternoj maturi. Ispitni katalozi se temelje na propisanim nastavnim planovima i programima prema kojima se učenici obrazuju.

 NASTAVNI PREDMET DOWNLOAD (PREUZIMANJE)
 1. Ispitni katalog iz Bosanskog/hrvatskog/srpskog 
     jezika i književnosti 
 BHS_JEZICI.pdf (390 KB)
 2. Ispitni katalog iz Matematike MATEMATIKA.pdf (1,27 MB)
 3. Ispitni katalog iz Engleskog jezika ENGLESKI_JEZIK.pdf (384 KB)
 4. Ispitni katalog iz Francuskog jezika FRANCUSKI_JEZIK.pdf (622 KB)
 5. Ispitni katalog iz Njemačkog jezika NJEMACKI_JEZIK.pdf (555 KB)
 5. Ispitni katalog iz Arapskog jezika ARAPSKI_JEZIK.pdf (391 KB)
 6. Ispitni katalog iz Biologije BIOLOGIJA.pdf (1,74 MB)
 7. Ispitni katalog iz Hemije/kemije HEMIJA.pdf (592 KB)
 8. Ispitni katalog iz Fizike FIZIKA.pdf (1,68 MB)
 9. Ispitni katalog iz Historije/istorije/povijesti HISTORIJA.pdf (1,56 MB)
 10. Ispitni katalog iz Geografije/zemljopisa GEOGRAFIJA.pdf (4,14 MB)
 11. Ispitni katalog - Prilagođeni nivoi I i II PRILAGODENI_NIVOI.pdf (7,56 MB)

 

VAŽNO: Nakon objavljivanja ispitnih kataloga uočene su određene greške na pojedinim testovima.Za sve detalje, kliknite na Ispravke u katalozima ispitnih pitanja za eksternu maturu.pdf (515 KB).

Svrha ispitnih kataloga za eksternu maturu je pomoći učenicima, nastavnicima, ali i ostalim sudionicima nastavnog procesa da se upoznaju s pojedinostima školskih ispita.

Ispitni katalozi sadrže:

a) opće ciljeve ispita i ishode znanja,
b) ispitni katalog i strukturu testa,
c) uputstva za testiranje,
d) zadatke,
e) rješenja zadataka,
f) primjer urađenog testa,
g) literaturu.

Ispitne kataloge donosi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i objavljuje ih na stranicama  Ministarstva (mon.ks.gov.ba), kao i na stranicama sistema EMIS.MATURA (www.emis.matura.ba). Gornja tabela predstavlja ispitne kataloge svih predmeta eksterne mature za 2012/13. školsku godinu. Download (preuzimanje) kataloga je slobodno.

 

Dodaj komentar