EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Informacioni sistem EMIS Matura

15. oktobar 2012 10:00 by Mersida Karačić in EMIS, Matura, UTIC

Informacioni sistem EMIS Matura

Informacioni sistem EMIS matura omogućava prijavljivanje izbornih predmeta za polaganje eksterne mature, bodovanje ispitnih materijala od strane komisije, finaliziranje procesa bodovanja, kao i objavljivanje rezultata mature. Informacioni sistem EMIS matura omogućava delegiranje nastavnika i profesora za članove ispitne komisije od strane škola, analizu prikupljenih prijedloga članova ispitne komisije i odabir konačne liste članova ispitne komisije, automatsko kreiranje ugovora u skladu sa objavljenom konačnom listom odabranih članova ispitne komisije.