EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Završno finaliziranje svih aktivnosti na provođenju ispita eksterne mature KS

19. juni 2014 13:27 by Mersida Karačić in Matura

U četvrtak, 19.06.2014. u 13:30 sati, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u skladu sa Pravilnikom o polaganju eksterne mature izvršilo završno finaliziranje svih aktivnosti po pitanju provođenja procesa eksterne mature.

Sa stanovišta svake pojedine škole to znači da je omogućena opcija za štampanje liste konačnih rezultata mature, koja uključuje tabelarni prikaz rezultata po svim predmetima koje je učenik/ca polagao/la u tekućoj školskoj godini.

Lista konačnih rezultata je za učenike najvažniji izvještaj koji im omogućava da na pregledan način dobiju informacije o svim rezultatima u protekla tri dana na jednom mjestu.

Također, učenik/ca ima mogućnost da odmah vidi sa koliko bodova se ostvareni rezultati prilikom polaganja eksterne mature uključuju u rangiranje prilikom upisa u srednju školu.

Sve osnovne škole Kantona Sarajevo (65 škola) u kojima je provedena eksterna matura u školskoj 2013/2014. godini su obavezne da, u skladu sa Pravilnikom o polaganju eksterne mature, objave liste konačnih rezultata kako bi svi učenici, odnosno njihovi roditelji/staratelji, imali mogućnost da iste pregledaju.

Koristimo ovu priliku da ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC – radna grupa za informatičku podršku provođenja eksterne mature Kantona Sarajevo čestitamo svim učenicima, njihovim nastavnicima i rukovodstvima škola, članovima školskih maturalnih komisija, članovima ispitnih komisija, stručnim službama Ministarstva i UTIC-a na izvanredno provedenim aktivnostima koje su se obavile bez većih problema u ovom kompleksnom projektu.

Komisija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za informatičku podršku provođenja eksterne mature u osnovnim školama

Finaliziranje ispita - treći dan mature

18. juni 2014 18:50 by Administrator in Matura

Obavještavaju se sve osnovne škole da je, u skladu sa Pravilnikom o provođenju eksterne mature u Kantonu Sarajevo, finaliziranje ispita iz predmeta

  1. Engleskog jezika,
  2. Njemačkog jezika,
  3. Biologije i
  4. Hemije/Kemije

uspješno obavljeno u srijedu, 18.06.2014. godine u 19:00 sati. 

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO

Ispit iz Hemije/Kemije

18. juni 2014 12:34 by Mersida Karačić in

Ispitni testovi za predmet Hemija/Kemija su objavljeni i aktivirani u 12:30.

Predsjednici školske maturalne komisije svih osnovnih škola, ovlašteni i zaduženi za sprovođenje eksterne mature učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo, su obavezni da postavljene ispitne materijale preuzmu putem sistema EMIS Matura, odštampaju potreban broj primjeraka, kompletiraju i uvežu po stranicama za svakog učenika date škole i da, po Pravilniku, iste dostave članovima školske maturalne komisije u prostorije za polaganje ispita eksterne mature.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo