EMIS Matura Eksterna matura OŠ Kantona Sarajevo

Raspored probnog testiranja

6. april 2015 10:06 by Mersida Karačić in Matura

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade procijenilo je da je u najboljem interesu učenika, u narednom periodu provesti probno testiranje učenika 9. razreda osnovne škole iz predmeta iz kojih će se polagati eksterna matura.

S tim u vezi, informiramo Vas sljedeće:

u ponedjeljak, utorak i srijedu - 20., 21. i 22. 04. 2015. godine, istovremeno, u svim osnovnim školama će biti provedeno probno testiranje učenika 9. razreda osnovne škole. Učenici će tri dana biti testirani iz predmeta: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Matematika, prvi strani jezik, te iz izbornih predmeta: Historija/Povijest, Geografija/Zemljopis, Informatika, Fizika, Hemija/Kemija i Biologija.

Na ovaj način će svaki učenik biti testiran iz tri obavezna predmeta i po dva izborna predmeta.
Ističemo da opredjeljenje učenika za izborne predmete treba biti i konačan izbor učenika za polaganje eksterne mature u junu.

S obzirom da je ovo treća godina od kada se provodi eksterna matura, niti u jednoj školi se neće realizirati simulacija eksterne mature.
 
Raspored probnog testiranja:
 
1. 20.04.2015. godine
- testiranje iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 09,00 sati;
- testiranje iz predmeta Fizika, sa početkom u 11,00 sati
- testiranje iz predmeta Informatika, sa početkom u 13,00 sati.
 
2. 21.04.2015. godine
- testiranje iz predmeta Matematika, sa početkom u 09,00 sati;
- testiranje iz predmeta Historija/Povijest, sa početkom u 11,00 sati;
- testiranje iz predmeta Geografija/Zemljopis, sa početkom u 13,00 sati.
 
3. 22.04.2015. godine
- testiranje iz prvog stranog jezika, sa početkom u 09,00 sati;
- testiranje iz predmeta Biologija, sa početkom u 11,00 sati;
- testiranje iz predmeta Hemija/Kemija, sa početkom u 13,00 sati.

Probno testiranje, prvenstveno će imati za cilj utvrđivanje stepena usvojenih znanja koje obuhvata nastavno gradivo, te ne predstavlja pismeno provjeravanje znanja za koje je potrebno izvesti ocjene učenicima.
 
Od menadžmenta škola i nastavnika očekujemo maksimalno iskazanu profesionalnost kada je u pitanju objektivnost i nepristrasnost prilikom testiranja iz svih predmeta. Nastavnici iz predmeta koji će učenici polagati na probnom testiranju, će na početku testiranja dati osnovne upute učenicima u vezi sa strukturom testa, nakon čega će uslijediti testiranje. Testiranje iz svakog predmeta traje najduže 90 minuta.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Provođenje probne mature

2. april 2015 09:58 by Mersida Karačić in Matura

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, uputilo je upit svim osnovnim školama i Sindikatu osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo, za dostavu mišljenja o potrebi organizovanja probne mature za učenike 9. razreda. Na osnovu prikupljenih informacija/stručnih mišljenja, procijenjeno je da je u najboljem interesu učenika i roditelja u Kantonu Sarajevo da se i ove školske 2014/2015. godine provede probno testiranje učenika iz svih predmeta iz kojih će se polagati eksterna matura 2015.godine.

Cilj provođenja probnog testiranja je pomoći učenicima da u junu postignu što bolje rezultate kao i da se upoznaju sa načinom polaganja mature. Također, nastavnici će na ovaj način uvidjeti koje su to oblasti na kojima trebaju zajedno sa učenicima više raditi do eksterne mature.

S tim u vezi, obavještavamo javnost da će:

u ponedjeljak, utorak i srijedu - 20., 21. i 22. 04. 2015. godine,

istovremeno, u svim osnovnim školama biti provedeno probno testiranje učenika 9. razreda osnovne škole.

Učenici će tri dana biti testirani iz obaveznih predmeta: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Matematika, prvi strani jezik, te iz izbornih predmeta: Historija/Povijest, Geografija/Zemljopis, Informatika, Fizika, Hemija/Kemija i Biologija.

Raspored probnog testiranja će biti blagovremeno dostavljen školama, te će biti dostupan i na web stranici Ministarstva.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Korekcija u vodiču za geografiju/zemljopis

26. mart 2015 08:59 by Mersida Karačić in Katalozi, Matura

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je Ministarstvu proslijedilo Odluku o dopuni Odluke o usvajanju Spiska odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2014/2015. godini, koju smo proslijedili svim osnovnim školama (akt Ministarstva broj: 11-04-38-sl./15 od 06.01.2015. godine), koja se odnosi na udžbenik Geografija za 9. razred osnovne škole.

S tim u vezi, Ministarstvo je izvršilo korekciju u Vodiču za geografiju, na strani 23., na način da se navedeni tekst briše: 7. Literatura - Kulenović, S. i Džafić, D.: Geografija za deveti razred, Vrijeme, Zenica, Nam, Tuzla, 2012, a dodaje se novi odobreni udžbenik: Župančić, G.: Geografija za deveti razred, Nova dječija knjiga, Sarajevo, 2014.

Potrebno je da predmetni nastavnici upoznaju učenike sa ovom izmjenom.

Napominjemo da ostali materijal ostaje nepromijenjen.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo